Školení obsluhy strojů

U každé instalace nových zařízení provádíme zaškolení obsluhy na ovládání a údržbu stroje. 

Pokud od naší firmy zakoupíte nebo pronajmete zařízení pro inkjetový tisk, bude váš personál proškolen naším servisním technikem. Školení je zaměřeno na ovládání a základní údržbu stroje. Kvalitní obsluha a správné manipulace zvyšují životnost a funkčnost stroje. Současně snižují náklady na údržbu a servis. Proškolení je vhodné po čase opakovat pro vylepšení znalostí stávajících zaměstnanců a proškolení zaměstnanců nových. Další proškolení pomůže zvýšit životnost stoje, minimalizovat servisní zásahy a zrychlí práci Vašich zaměstnanců při obsluze stroje.

Přihlášení